ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023-2024

Πρόεδρος:

Κεσίδης Μιχάλης

Γ01

Αντιπρόεδρος:

Γεωργίου Χρύσανθος

Β02

Γραμματέας:

Μιχαηλίδης Αντώνης

Β08

Ταμίας:

Σαρίκας Ορέστης

Α03

Σύμβουλος:

Δημητρίου Αλέξανδρος

Α81

Σύμβουλος:

Αζζάμ Ράετ

Γ05

Σύμβουλος:

Ασλίπ Αχμέτ

Γ05