Κατατακτήριες Εξετάσεις  
Εξεταστέα Ύλη και δείγματα εξεταστικών δοκιμίων Γ' Γυμνασίου  1. Μαθηματικά

  2. Νέα Ελληνικά
Σύνδεσμος σχολικών βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή