Πρόγραμμα για 23/3/20 μέχρι 3/4/20

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα πρέπει να λύσουν τις επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας 4

1η εβδομάδα (23/3 μέχρι 27/3):  Από το αρχείο ΕΝΟΤΗΤΑ 4Α που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: σελ. 1 – 8

2η εβδομάδα (30/3 μέχρι 3/4): Από το αρχείο ΕΝΟΤΗΤΑ 4Α που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: σελ. 9 – 15


  Οι μαθητές να στέλνουν τις απαντήσεις τους στα
  email των καθηγητριών τους.

  Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω email με τις εκπαιδευτικούς για επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση.

  Μαρία Φιλίππου Β.Δ.: m.philippou1963@gmail.com

  Αστέρω Γιάγκου: yiangouast@hotmail.com

  Ξένια Ρούσου: xenia_roussou@yahoo.com