Αγαπητοί μαθητές πηγαίνετε στον σύνδεσμο (link) Merci! 1 Cahier d'activités - https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090362404 και λύστε όλες τις ασκήσεις στις σελίδες 14, 15, 16, 17, 19.

Σημείωση: πατήστε στο εικονίδιο “χέρι” στα δεξιά της κάθε άσκησης, λύστε και πατήστε το κουμπί “valider” για να δείτε τις ορθές απαντήσεις.  (26/3/2020)

Καλή επιτυχία!