Αγαπητοί μαθητές, πηγαίνετε στον σύνδεσμο (link) Alex et Zoé 2 Cahier d'activités - https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090347968 και λύστε όλες τις ασκήσεις στις σελίδες 7, 8, 9, 18, 19, 20.

Σημείωση: πατήστε στο εικονίδιο “χέρι” στα δεξιά της κάθε άσκησης, λύστε και πατήστε το κουμπί “valider” για να δείτε τις ορθές απαντήσεις.  (26/3/2020)

Καλή επιτυχία!!