Πρόγραμμα για 23/3/20 μέχρι 3/4/20

  Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα πρέπει να λύσουν τις επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας 3 (Αναπνευστικό Σύστημα)

  1η εβδομάδα (23/3 μέχρι 27/3): Από το αρχείο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: σελ. 1 – 5

  2η εβδομάδα (30/3 μέχρι 3/4): Από το αρχείο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: σελ. 6 – 12

  Οι μαθητές να στέλνουν τις απαντήσεις τους στα email των καθηγητριών τους.

  Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω email με τις εκπαιδευτικούς για επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση.

  Μαρία Φιλίππου Β.Δ.: m.philippou1963@gmail.com

  Αστέρω Γιάγκου: yiangouast@hotmail.com

  Ξένια Ρούσου: xenia_roussou@yahoo.com