Αγαπητοί μαθητές, πηγαίνετε στον σύνδεσμο (link) Merci! 3 Cahier d'activités - https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090362473 και λύστε όλες τις ασκήσεις στις σελίδες 11, 13, 22, 33, 39.

Σημείωση: πατήστε στο εικονίδιο “χέρι” στα δεξιά της κάθε άσκησης, λύστε και πατήστε το κουμπί “valider” για να δείτε τις ορθές απαντήσεις.  (26/3/2020)

Καλή Επιτυχία!!